Anstehende Termine

April 2020

 1. Freitag, 3. April 2020, 19:00 - 19:30

  Kilf

 2. Sonntag, 5. April 2020, 17:00 - 18:00

  Kilf

 3. Donnerstag, 9. April 2020, 19:00 - 20:00

  Kilf

 4. Freitag, 10. April 2020, 19:00 - 19:30

  Kilf

 5. Sonntag, 12. April 2020, 17:00 - 18:00

  Kilf

 6. Freitag, 17. April 2020, 19:00 - 19:30

  Kilf

 7. Sonntag, 19. April 2020, 17:00 - 18:00

  Kilf

 8. Donnerstag, 23. April 2020, 19:00 - 20:00

  Kilf

 9. Freitag, 24. April 2020, 19:00 - 19:30

  Kilf

 10. Sonntag, 26. April 2020, 17:00 - 18:00

  Kilf

Mai 2020

 1. Freitag, 1. Mai 2020, 19:00 - 19:30

  Kilf

 2. Sonntag, 3. Mai 2020, 17:00 - 18:00

  Kilf

 3. Donnerstag, 7. Mai 2020, 19:00 - 20:00

  Kilf

 4. Freitag, 8. Mai 2020, 19:00 - 19:30

  Kilf

 5. Sonntag, 10. Mai 2020, 17:00 - 18:00

  Kilf

 6. Freitag, 15. Mai 2020, 19:00 - 19:30

  Kilf

 7. Sonntag, 17. Mai 2020, 17:00 - 18:00

  Kilf

 8. Donnerstag, 21. Mai 2020, 19:00 - 20:00

  Kilf

 9. Freitag, 22. Mai 2020, 19:00 - 19:30

  Kilf