Anstehende Termine

Oktober 2020

 1. Freitag, 30. Oktober 2020, 19:00 - 19:30

  Kilf

November 2020

 1. Sonntag, 1. November 2020, 22:30 - 22:45

  Kilf

 2. Freitag, 6. November 2020, 19:00 - 19:30

  Kilf

 3. Sonntag, 8. November 2020, 22:30 - 22:45

  Kilf

 4. Freitag, 13. November 2020, 19:00 - 19:30

  Kilf

 5. Sonntag, 15. November 2020, 22:30 - 22:45

  Kilf

 6. Freitag, 20. November 2020, 19:00 - 19:30

  Kilf

 7. Sonntag, 22. November 2020, 22:30 - 22:45

  Kilf

 8. Freitag, 27. November 2020, 19:00 - 19:30

  Kilf

 9. Sonntag, 29. November 2020, 22:30 - 22:45

  Kilf

Dezember 2020

 1. Freitag, 4. Dezember 2020, 19:00 - 19:30

  Kilf

 2. Sonntag, 6. Dezember 2020, 22:30 - 22:45

  Kilf

 3. Freitag, 11. Dezember 2020, 19:00 - 19:30

  Kilf

 4. Sonntag, 13. Dezember 2020, 22:30 - 22:45

  Kilf

 5. Freitag, 18. Dezember 2020, 19:00 - 19:30

  Kilf

 6. Sonntag, 20. Dezember 2020, 22:30 - 22:45

  Kilf

 7. Freitag, 25. Dezember 2020, 19:00 - 19:30

  Kilf

 8. Sonntag, 27. Dezember 2020, 22:30 - 22:45

  Kilf

Januar 2021

 1. Freitag, 1. Januar 2021, 19:00 - 19:30

  Kilf