Anstehende Termine

Januar 2021

 1. Sonntag, 31. Januar 2021, 17:00 - 18:00

  Kilf

Februar 2021

 1. Sonntag, 7. Februar 2021, 17:00 - 18:00

  Kilf

 2. Donnerstag, 11. Februar 2021, 19:00 - 20:00

  Kilf

 3. Sonntag, 14. Februar 2021, 17:00 - 18:00

  Kilf

 4. Sonntag, 21. Februar 2021, 17:00 - 18:00

  Kilf

 5. Donnerstag, 25. Februar 2021, 19:00 - 20:00

  Kilf

 6. Sonntag, 28. Februar 2021, 17:00 - 18:00

  Kilf

März 2021

 1. Sonntag, 7. März 2021, 17:00 - 18:00

  Kilf

 2. Donnerstag, 11. März 2021, 19:00 - 20:00

  Kilf

 3. Sonntag, 14. März 2021, 17:00 - 18:00

  Kilf

 4. Sonntag, 21. März 2021, 17:00 - 18:00

  Kilf

 5. Donnerstag, 25. März 2021, 19:00 - 20:00

  Kilf

 6. Sonntag, 28. März 2021, 17:00 - 18:00

  Kilf

April 2021

 1. Sonntag, 4. April 2021, 17:00 - 18:00

  Kilf

 2. Donnerstag, 8. April 2021, 19:00 - 20:00

  Kilf

 3. Sonntag, 11. April 2021, 17:00 - 18:00

  Kilf

 4. Sonntag, 18. April 2021, 17:00 - 18:00

  Kilf

 5. Donnerstag, 22. April 2021, 19:00 - 20:00

  Kilf

 6. Sonntag, 25. April 2021, 17:00 - 18:00

  Kilf

Mai 2021

 1. Sonntag, 2. Mai 2021, 17:00 - 18:00

  Kilf